دوشنبه بازار

افتتاحیه ۱ اسفند۱۳۹۵

  • 00روز
  • :
  • 00ساعت
  • :
  • 00دقیقه
  • :
  • 00سانیه
  • :
  • 00میلی ثانیه
فراخوان پذیرش بانوان دوشنبه بازار(حمایت فروش برای تولیدات زنان سرپرست خانوار)

سایت دوشنبه بازار یک پروژه کارآفرینی اجتماعی در راستای حمایت ویژه از زنان سرپرست خانوار است